Note

Overnattingsstatistikk - Hele regionen:

Manglede tall

Noen av månedene mangler det tallgrunnlag på noen av destinasjonene.
Fra ssb: "Vises ikke av konfidensialitetshensyn. Tall publiseres ikke for å unngå å identifisere personer eller virksomheter."
Disse månedene er:
Eigersund:
2020; Januar, Februar, November, Desember.
2021; September, November, Desember.
2022; Januar, November, Desember.
2023; Januar, Mars, November.

Flekkefjord:
2020; April, Mai.
2023; Desember.

Sokndal & Lund:
2020; Januar, Februar, Desember.
2021; Juli, September, Desember.
2022; November, Desember.
2023; Januar.

I alt - Hele regionen

Besøkende fra Norge - Hele regionen

Besøkende fra utlandet - Hele regionen

Besøkende Hele regionen

OVERNATTINGSSTATISTIKK - Bjerkreim, Hå, Klepp, Time:

I alt - Bjerkreim, Hå, Klepp, Time

Besøkende fra Norge - Bjerkreim, Hå, Klepp, Time

Besøkende fra utlandet - Bjerkreim, Hå, Klepp, Time

Topp 3 land besøkende kommer fra

Besøkende fra Tyskland - Bjerkreim

Besøkende fra Nederland - Bjerkreim

Besøkende fra Danmark - Bjerkreim

OVERNATTINGSSTATISTIKK - EIGERSUND:

Manglende tall

Eigersund mangler tall fra:
2020; Januar, Februar, November, Desember.
2021; September, November, Desember.
2022; Januar, November, Desember.
2023; Januar, Mars, November.

I alt - Eigersund

Besøkende fra Norge - Eigersund

Besøkende fra utlandet - Eigersund

Topp 4 land besøkende kommer fra

Besøkende fra Tyskland - Eigersund

Besøkende fra Nederland - Eigersund

Besøkende fra Polen - Eigersund

Besøkende fra Danmark - Eigersund

OVERNATTINGSSTATISTIKK - Flekkefjord:

Manglende tall

Flekkefjord mangler tall fra:
2020; April, Mai.
2023; Desember.

I alt - Flekkefjord

Besøkende fra Norge - Flekkefjord

Besøkende fra utlandet - Flekkefjord

Topp 3 land besøkende kommer fra

Besøkende fra Tyskland - Flekkefjord

Besøkende fra Nederland - Flekkefjord

Besøkende fra Danmark - Flekkefjord

OVERNATTINGSSTATISTIKK - Sokndal, Lund:

Sokndal & Lund mangler tall fra: 2020; Januar, Februar, Desember. 2021; Juli, September, Desember.

Manglende tall

Sokndal & Lund Mangler tall fra:

2020; Januar, Februar, Desember.
2021; Juli, September, Desember.
2022; November, Desember.
2023; Januar.

I alt - SOKNDAL, LUND

Besøkende fra Norge - SOKNDAL, LUND

Besøkende fra utlandet - SOKNDAL, LUND

Topp 3 land besøkende kommer fra

Besøkende fra Tyskland - Sokndal & Lund

Besøkende fra Nederland - Sokndal & Lund

Besøkende fra Polen - Sokndal & Lund

___________________________________________________________________________________________